آخرین مطلب تاریخ شفاهی

مراسم رونمایی تاریخ شفاهی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی

"پنج سال پیش، حوالی ساعت 3 بعدازظهر یک روز پاییزی، پروژه تاریخ شفاهی معمار ملی در باغ موزه قصر، طی مراسمی با شکوه، معرفی و رونمایی شد".


Vivamus purus neque