هدیه به وب سایت معمار ملی

با توجه به اینکه وب سایت معمار ملی در آغاز راه خود قراردارد، حمایت شما از این وب سایت مایه دلگرمی و ایجاد انگیزه هر بیشتر برای همه اعضا است. در صورت تمایل می توانید هدایای خود را به یکی از حسابهای زیر واریز نمایید و مراتب را به ایمیل وب سایت اطلاع دهید. پیشاپیش از جنابعالی برای کمک و حمایت از وب سایت معمار ملی کمال تشکر را داریم و باعث افتخار است که از یاری شما برخورداریم.

1- شماره حساب مشترک ( بانک پاسارگاد ) :  

315-8000-12008970-1

به نام : کیکاووس امینی  و هومن ریخته گر مشهد

2- شماره کارت حساب مشترک ( بانک پاسارگاد ) 

5022-2910-7473-3328

به نام : کیکاوس امینی

3- شماره کارت حساب مشترک ( بانک پاسارگاد )

5022-2910-7473-3310

به نام : هومن ریخته گر مشهد