وبینارهای جاری

نگاهی گذرا بر جامعه لحظه ای شده و بلوغ جمعی   

روایتی نظری 

4 تیر 1401 – ساعت 21:00

هنر و معماری   

یک روایت  یک معمار  

31 خرداد 1401 – ساعت 21:00

انقلاب مشروطیت و فراتر   

نیم نگاهی به جامعه امروز  

28 خرداد 1401 – ساعت 21:00

فاجعه : متروپل  

چرایی ، چگونگی ، چه باید کرد ؟ 

24 خرداد 1401 – ساعت 21:00

اولین وبینار ملی شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو

اولین وبینار ملی شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم، برگزار خواهد شد.