تاریخچه دانشکده

تاریخچه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی  

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی در سال 1339 با پذیرش دانشجو در یک ساختمان اجاره ای در دو راهی یوسف آباد فعالیت خود را آغاز نمود . سپس در سال 1343 با احداث ساختمانی در منطقه اوین تهران ، این دانشکده به محل فعلی خود منتقل گردید .

دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه ملی در ابتدا با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد پیوسته کار خود را آغاز و از سال 1354 در دوره کارشناسی نیز به تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور نمود .

در سال 1362 ، پس از انقلاب فرهنگی ، دانشگاه ملی به دانشگاه شهید بهشتی تغییر نام پیدا کرده و پذیرش دانشجو در دانشکده معماری و شهر سازی محدود به دوره کارشناسی ارشد پیوسته گردید .

از سال 1382 پذیرش در دوره کارشناسی ارشد پیوسته متوقف شد و پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی تا حال ادامه دارد . دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری از سال 1384 و دوره دکترای معماری از سال 1372 نیز تا کنون ادامه داشته است .

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی با بیش از 50 سال سابقه ، از نظر قدمت دومین دانشکده معماری کشور محسوب می گردد . استاد علی شیخ الاسلامی و دکتر جهان آرا از بنیان گذاران این دانشکده بوده اند .